دعوت به همکاری

سلام، به منظور آشنایی بیشتر قبل از ملاقات حضوری لطفا فرم زیر را با دقت و حوصله تکمیل نمایید.

"(اجباری)" indicates required fieldsجنسیت*(اجباری)

نام و نام خانوادگی*(اجباری)
وضعیت تحصیلی *(اجباری)
مقطع تحصیلی
سال شروع
سال پایان
محل تحصیل
رشته تحصیلی
گرایش
معدل
 


سوابق کاری (لطفا از آخرین محل کار نوشته شود.)
نام سازمان / شرکت
از تاریخ
تا تاریخ
سمت
حقوق دریافتی
علت ترک کار
 

دوره‌های آموزشی تخصصی
عنوان دوره آموزشی
نام موسسه
مدت دوره (ساعت)
سال
 

میزان مهارت خود با موارد زیر را لطفا مشخص نمایید.

جستجو در اینترنت(اجباری)
شبکه‌های اجتماعی(اجباری)
کار با ایمیل(اجباری)
کار تیمی(اجباری)
مدیریت خشم(اجباری)
تعامل با همکاران(اجباری)
روابط عمومی و ارتباط موثر(اجباری)
رهبری تیم(اجباری)
Word(اجباری)
Excel(اجباری)
Powerpoint(اجباری)
Adobe Connect(اجباری)
SkyRoom(اجباری)

در کدامیک از حوزه‌های زیر تمایل به همکاری دارید. *(اجباری)
لطفا یک یا چند حوزه را انتخاب کنید.