دانشگاهی

روش پژوهش در مدیریت با تأکید بر مثالهای کاربردی و آماری نوشته شهریار عزیزی

چارچوب منسجم، توضیحات کافی، استفاده از شکل ها و نمودارها و ارائه مثال های واقعی، درک هر چه بهتر پژوهش علمی را برای دانشجویان و علاقه مندان آسان کرده است. ارائه داده های واقعی برای تمرین و تقویت مهارت های کار با داده ها از ویژگی های این کتاب است. نویسنده با خلاصه سازی و در عین حال توجه به نکات عملیاتی در طرح های پژوهش کیفی کوشیده است به علاقه روزافزون پژوهشگران به روش های کیفی پژوهش پاسخی مناسب دهد. در نهایت، اخلاق به عنوان گوهر علم و تحقیق به صورت نسبتاً جامع و بر مبنای یک چارچوب منسجم ارائه و بررسی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.